google

10% KEDVEZMÉNY A WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL - KUPONKÓD: "PRO10"

Reklamáció

a. A reklamáció elfogadásának feltétele a reklamációs űrlap kitöltése A reklamációs űrlapot itt töltheti le.
b. A reklamáció benyújtásának határideje a küldemény Vevő általi átvételétől számított 7. munkanap. Ha Vevő végleges fogyasztó, a Szlovák Polgári Törvénykönyvben meghatározott reklamációs határidők alkalmazandók.
c. Eladó vállalja, hogy a reklamációt a beérkezéstől számított 4 munkanapon belül véleményezi. A fenti határidő a válaszadás határideje, amely a további reklamációs eljárás alapját képezi. A reklamációs eljárás lefolytatása érdekében előfordulhat, hogy Vevőt a megrendelt áru egy részének vagy egészének elküldésére kérjük fel.
d. A reklamációkat munkanapokon 17:00 óráig fogadjuk. Az említett időpont után bejelentett reklamációkat a következő munkanapon beérkezettnek kell tekinteni.
e. Tekintettel a nyomtatási technológia és a legtöbb monitor színmegjelenítési módja (amely a CMYK színteret használja) közötti technológiai különbségekre, a technológiai nyomtatás színének a monitoron megjelenő színnel való összehasonlítása nem elfogadott. Ezért a nyomtatás és a monitoron megjelenő kép közötti színazonosság hiánya nem képezheti a reklamáció benyújtásának alapját.
f. Eladó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben legyártsa a Vevő által szállított mintákban szereplő színeket. Tekintettel arra, hogy a nyomtatási folyamat során nagyszámú nyomdagépet használunk, amelyek között bizonyos színek megjelenítésében különbségek vannak, az azonos projekt különböző gépeken történő nyomtatásakor enyhe színeltérések jelentkezhetnek. Hasonló helyzet előfordulhat az újranyomtatás során. Ezek a különbségek az Eladó által szállított termékek reklamálásának alapját nem képezhetik.
g. A helytelenül végrehajtott hajtogatás olyan hajtogatás, amely a papír deformációját, gyűrődések kialakulását stb. okozza, és így lehetetlenné teszi a szöveg vagy az illusztráció olvashatóságát. 150 g feletti súlyoknál a papír a törésponton megrepedezik, ami különösen a vastag tintaréteggel borított területeken látható. Az említett nemkívánatos jelenség korlátozása érdekében Eladó a hajtogatási (élezési) folyamat előtt nem alkalmazza a falcolás (gyűrés) módszerét. Az anyagtól és a gyűrési grafikától függően az eljárás nem garantál teljes védelmet a repedésekkel szemben. Ez a folyamat az anyag rendkívüli szilárdságának köszönhető, és ez a hiba nem tekinthető Eladó hibájának.
h. Az ofszet-, diszperziós vagy UV-lakkozásra alkalmatlan réteg olyan réteg, amelynek a lakkozandó felületén olyan területek vannak, amelyek nem lakkozottak, hámlanak, stb.
i. A gyártógépek paraméterei és a nyomtatás tekintetében a következő eltérések megengedettek:
1) a lemez egyes részekre történő vágásakor: legfeljebb 2 mm tűréshatár,
2) hajtogatás és gyűrés esetén a törés helyének névleges vonalától való eltérése: 1 mm-es tűréshatár,
3) perforációk (a perforáció eltérése a perforáció névleges helyétől): legfeljebb 1 mm,
4) egymást követő színek nyomtatása: 0,2 mm-en belüli tűréshatár,
5) a megrendelt és Vevőnek leszállított áruk közötti mennyiségi különbségek: legfeljebb a megrendelt mennyiség +/- 5%-áig,
6) szelektív UV-lakk használata esetén: a kép és a lakkréteg eltérése legfeljebb 1 mm.

j. Megfelelően és hibátlanul teljesített megrendelésnek minősül, ha a nyomdai eljárásra vonatkozó szabványoktól és normáktól való eltérés nem haladja meg a leszállított termék mennyiségének 1%-át. Vevő elfogadja a fenti kitételt, és tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározott okok miatt bejelentett reklamáció esetén Eladó a hasonló igényeket nem fogadja el.
k. Eladó a minőségellenőrzési osztály által archivált minták alapján értékeli a reklamációk érvényességét. Nem egyértelmű állítások kivizsgálása esetén Eladó követelheti Vevőtől a fuvardíj egészének vagy egy részének visszatérítését. Ha a reklamáció elbírálása kedvező, a nyomatok elküldésével kapcsolatos költségeket Eladó viseli.
l. A futárküldemények minőségével kapcsolatos reklamációkat a küldemény átvételekor a futárral közösen készített kárbejelentés alapján becslik fel. A kárfelbecslés hiánya a reklamáció elutasítását vonhatja maga után Eladó részéről.
Kérjük, a csomag átvétele előtt gondosan ellenőrizze annak csomagolását. Ha a csomagon látható sérülést észlel (vagy az eredeti szalag elszakadt, stb.), kérjük, vegye át az árut a fuvarozótól, és az átvételi űrlapon tüntesse fel az ÁTVÉVE FENNTARTÁSSAL szöveget, és tájékoztasson minket ennek tényéről a csomag átvételétől számított 24 órán belül. Ha a fuvarozói jegyzőkönyvben nem szerepel a sérült csomagolásra vagy termékre vonatkozó fenntartás, fennáll annak vélelme, hogy az árut sértetlenül vették át, és Vevő viseli a reklamáció elutasításának kockázatát.
Ha a csomag csomagolása nem sérült, de a csomag tartalma ennek ellenére megsérült, a csomagot a mellékelt utasítás szerint kell lefényképezni: UTASÍTÁSOK A SÉRÜLT CSOMAG LEFÉNYKÉPEZÉSÉHEZ. A fényképeket a küldemény kézhezvételétől számított 24 órán belül szükséges elküldeni a plotbase@plotbase.hu e-mail címre. Minden küldeményre biztosítást kötünk, és amíg a fenti eljárást követik, a sérült áruk visszakövetelése problémamentesen történik.
m. A Vállalkozóval kötött adásvételi szerződés tárgyának hibájából eredő károk megtérítésének maximális összege nem haladhatja meg a megrendelt áru értékének 100%-át.
n. A plotbase.hu nagyformátumú nyomtatáshoz készült ofszet papírmintakönyvben használt anyagok csak mintáknak minősülnek, és eltérhetnek a Webáruházon keresztül leadott megrendelések nyomtatásához használt anyagoktól. A különbség a különböző gyártóktól származó anyagok használatából adódik, és az eltérés nyomdaiparban általánosan elfogadott papírok súlybelii tűréshatárain belül mozog.
o. Eladó kizárólag saját cselekményeiért és mulasztásaiért felel. Eladó nem vállal felelősséget a harmadik felek cselekedeteinek és mulasztásainak következményeiért, különösen a pénzeszközök értékesítésében a pénzintézetek és a fuvarozók által okozott késedelmekért, amelyeken keresztül a termékek Vevőnek történő szállítása történik.